MOTLIK.cz
Dnes je neděle, 21.07.2024

 
Zelena usporam

Nabízené služby

CKAIT Vzhledem k více jak 15- ti leté praxi ve stavebnictví, ať už v projekční činnosti, tak zejména realizační, nabízím služby spojené se stavbou, a to od prvopočátku až po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Jde především o následující činnosti:


V rámci dotačního programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“ zpracování projektové dokumentace a výpočtu ENB (energetické náročnosti budovy) včetně návrhu opatření pro snížení energetické náročnosti – návrh zateplení. Samozřejmostí je i poradenská činnost v rámci tohoto programu.


Projektová činnost ve výstavbě

Projektová činnost v oboru pozemní stavby


Stavební dozor investora (stavebníka)

Provádění autorizovaných stavebních a technických dozorů v oboru pozemní stavby.

Kdy a proč stavební dozor?
Stavební zákon č.183/2006 Sb. ukládá stavebníkovi dle §152 zajistit si stavební dozor a stavbyvedoucího, tj. autorizovanou osobou při provádění stavby dle §103 (Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a dle §104 (Stavby vyžadující ohlášení). Stavby uvedené pod §103 a §104 může stavebník provádět svépomocí pod dohledem autorizované osoby, technika či stavitele, kteří budou vykonávat na stavbě stavební dozor. Rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy /stavby pro bydlení/ může stavebník provádět pouze za účasti autorizovaného stavbyvedoucího dle §104. Stavby realizované na základě Stavebního povolení §115 může stavebník provádět jen prostřednictvím stavebního podnikatele tj. autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb. S těmito činnostmi souvisí celá řada pojmů jako je Stavební deník, sledování kvality prací, kompletace předepsaných zkoušek, užívání stavby, komunikace se stavebním úřadem a dalších definovaných Stavebním zákonem č.183/2006 Sb.


Zpracování podkladů k programu „zelená úsporám“

Zpracování podkladů k programu Zelená úsporám

Jsem registrován v seznamu oprávněných zpracovatelů na IC ČKAIT (č. 0401851)

V rámci dotačního programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“ zpracování projektové dokumentace a výpočtu ENB (energetické náročnosti budovy) včetně návrhu opatření pro snížení energetické náročnosti – návrh zateplení. Samozřejmostí je i poradenská činnost v rámci tohoto programu.

Zpracuji pro Vás:


Provádění staveb občanského a bytového charakteru

Bytová výstavba, rekonstrukce, stavby na klíč a další stavební práce v oboru pozemního stavitelství.